Leadership

רציונאל

לקחנו על עצמנו בעתידנא לבנות עתודה מנהיגותית מובילה של צעירים וצעירות הבטוחים בעצמם, גאים בזהותם, שפתם ותרבותם. אזרחים פעילים השואפים לשוויון במדינת ישראל. אלה מונחים על ידי ערכים של אחריות, אכפתיות לחברה שלהם, ופועלים לקידומה למודל לחיקוי עבור הדור הצעיר. באמצעות הכנת דור מוביל בעל כישורים אישיים, אינטלקטואליים ומעשיים גבוהים, אנו שואפים לשנות את החברה שלנו כך שנוכל להתגבר על המשברים המרובים שפוגדים אותה ולהעביר אותה מתחנת הקורבן, הפשע והבלבול לתחנה של בהירות, יעילות, חדשנות ובנייה.

המטרות

להעצים את המשתתפים מבחינת כישורי חיים, אינטלקטואלים ומנהיגות.

לקדם תחושת אחריות אישית וקהילתית ויוזמה אישית.

לקדם את ערכי המעורבות החברתית ואת ערך ההתנדבות.

חיזוק השותפות עם מסגרות ומוסדות קהילתיים שונים.

למידה על החברה הערבית, הישראלית והעולמית, ולרכוש מיומנויות לאורינות אינטלקטואלית ומעשית.

הדרכת צעירים והכנתם להשתלבות באקדמיה ובתעשיות הגבוהות ובתפקידים יוקרתיים.

לפתח מיומנויות תקשורת, ולבנות יכולות אישיות ומקצועיות.

הכנת צעירים להתמודדות עם אתגרי החיים והתמודדות עם משברים ושינויים מתמידים סביבם.

החשיבות

שנת המכינה במכון “עתידנא” למנהיגות לצעירים שסיימו את בית הספר התיכון, היא הזדמנות פז לפיתוח הכישורים האישיים והקוגנטיבים שלהם. ולהכנם להיות חלק פעיל בחברה, בעלי מסוגלות להצלחה והשפעה במספר תחומים, כגון: השכלה אקדמית, עבודה מקצועית וקהילתית והשתלבות בחברה הישראלית.

הצורך במכון למנהיגות - שנת המכינה

בשנים האחרונות אנו עדים למצוקה כללית בכל הקשור לצעירים וצעירות ערבים. הנתונים מראים כי כ-30% מהצעירים בגילאי 25-18 נמצאים במצוקה, כלומר לא עובדים ולא לומדים. עוד עולה מהנתונים כ-40% מהצעירים בגילאי 18-13%נמצאים בסכנת נשירה מהמסגרות הרשמיות, ולכן אנו מבינים עד כמה חשוב שתהיה שנת מכינה למנהיגות צעירה שמטרתה לחנך דור מועצם, מנהיג ותכליתי.

מבנה- תוכן

שנת המכינה נמשכת על פני תקופה של 10 חודשים – כל חודש של התוכנית מחולק לשלושה שבועות של תכנים, סדנאות והרצאות בתוך המכון. השבוע הרביעי הוא למידה בחוץ שיכלול סיורי שטח, אירועי ספורט, מחנות, מפגשי לימוד בקהילות ובמוסדות ומפגשים עם אנשים בעלי השפעה.

בימי הלמידה בתוך המכון החניכים ילמדו וירחיבו את הידע שלהם וירכשו מיומנויות מנהיגות באמצעות סדנאות והרצאות, ובימים אלה כוללים גם קורסי לימוד באנגלית ובעברית והכוונה תעסוקתית.

השבוע הרביעי הוא שבוע שטח שמטרתו לפגוש אנשים, ללמוד מקהילות ומתרבויות אחרות.

יתרונות והטבות השתתפות במכינה

תוכנית עשירה המעניקה הכנה להשכלה גבוהה ותעסוקה בענפים מתקדמים.

קורסים ללימודי שפות והכוונה אקדמית ומקצועית.

סדנאות לפיתוח עצמי ופיתוח למנהיגות ויוזמה.

בוגרי המכינה מקבלים מלגות לתחילת דרכם באקדמיה, והזדמנות לתעסוקה בהייטק.

לינה בתוך המכון בסביבה בטוחה וארוחות מלאות (הלינה נפרדת לחלוטין לצעירים וצעירות עם ליווי משני מרכזים ומרכזים מסביב לשעון).

דמי כיס חודשיים.

הירשמו לניוז לייטר

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל עדכונים שוטפים על הפעילות שלנו.

תרומות לעתידנא

תשלום עבור פעילויות