סיואר סואעד | מדריכה בתנועת נוער עתידנא – סניף ואדי סלאמה

למדתי מהקורס המדצים ערכים ועקרונות חברתיים שמאוד עזרו לי ומאמינה שיעזרו לי בהמשך