לנא עואד | מדריכה סניף טמרה – תנועת נוער עתידנא

הגדלנו את המעגל החברתי שלנו, הכרנו אנשים חדשים ולמדנו שיטות להדרכת שכבות צעירות