חאפז מזאריב | מדריך בתנועת נוער עתידנא – סניף זראזיר

הגעתי לסימנר עתידנא והכרתי תרבויות שונות אנשים חדשים, וכלים להדריך קבוצות